Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Outsourcing kadrowo-płacowy - dlaczego warto?

Na czym polega outsourcing-kadrowo płacowy i dlaczego warto z niego skorzystać?

Rynek outsourcingu kadrowo-płacowego nieustannie się rozwija, wdrąża nowe technologii, co znacznie ułatwia firmom korzystanie z usług zewnętrznych. 

Outsourcing kadrowo-płacowy polega na przekazaniu firmie zewnętrznej całości lub części funkcji związanych z administracją kadr i naliczaniem płac.

Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na outsourcing kadrowo-płacowy, aby zmniejszyć koszty prowadzenia organizacji.

Tak naprawdę outsourcing jest najlepszym sposobem na optymalizację kosztów i dużą oszczędność czasu – może przynieść korzyści rozwijającym się firmom, które przekazując niektóre obowiązki na zewnątrz, mogą skupić się na swoich głównych celach biznesowych.

Na szczęście w Polsce istnieje wiele różnych firm specjalizacją których jest outsourcing kadrowo-płacowy, te firmy gotowe zaprezentować przedsiębiorcom szeroki zakres usług oraz dopasować ich indywidualnie do potrzeb klienta. 

Oszczędność czasu i pieniędzy

Redukcja kosztów związanych z dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, które nie są kluczowe – możliwość zmniejszenia stanu zatrudnienia na tzw. stanowiskach administracyjnych, oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu i aktualizowania oprogramowania kadrowo-płacowego/księgowego, co pomaga w skupieniu uwagi na realizacji celów strategicznych firmy. Redukując stan zatrudnienia, przedsiębiorca oszczędza również na zakupie sprzętu dla pracowników administracyjnych i oprogramowania księgowego. Koszt outsourcingu kadr i płac jest bardzo niski w porównaniu z kosztami utrzymania wewnętrznego personelu.

Pewność

Korzystając z danych usług, firma ma dostęp do sprawdzonych specjalistów zatrudnionych w firmie outsourcingowej. Te firmy zatrudniają specjalistów do spraw kadr i płac, których celem i obowiązkiem jest znajomość przepisów kodeksu pracy i obserwowanie zachodzących w nich zmian i aktualizacji, co w sumie pozwoli uniknąć kosztów drogich szkoleń z obszaru prawa pracy, a także ewentualnych kar za nieprzestrzeganie zasad.

Stabilne i przewidywalne koszty

Obserwując wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce – w samym 2019 oscylowało ono wokół 6-7,5%, można zaznaczyć, że stawki obsługi kadrowo-płacowej zostają niezmienne latami, a koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo są stabilne i przewidywalne. Dodatkowo można na bieżąco dostosowywać zakres usług i ich kosztów stosownie do zmieniających się obrotów I stanu zatrudnienia.


Wykorzystując outsourcing kadrowo-płacowy firma zyskuje:
– przeniesienie odpowiedzialności wobec instytucji publiczno-prawnych (Urząd Skarbowy, ZUS) na zewnętrznego dostawcę,
– zachowanie całkowitej poufności wynagrodzeń w firmie,
– zapewnienie szybkiego i sprawnego dostosowania się do ciągle zmieniających się przepisów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na szkolenia swoich pracowników,
– oszczędność na specjalistycznym oprogramowaniu i jego utrzymaniu,
– pozbycie się czasochłonnej pracy administracyjnej oraz obniżenie stałych kosztów personalnych,
– gwarancję stałego honorarium dzięki czemu firma nie jest zaskakiwana dodatkowymi kosztami, nawet w przypadku takich usług jak: wystawianie PIT rocznych, wszelkiego typu zaświadczeń dla pracowników, raportów i analiz na potrzeby zestawień statystycznych.