Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Co musisz wiedzieć o pracy sezonowej?

Praca sezonowa to rodzaj zezwolenia na pracę, który jest wydawany dla cudzoziemca i o który pracodawca ubiega się w powiatowym urzędzie pracy. 

Co musisz wiedzieć o pracy sezonowej:

• zezwolenie wydawane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym
• dotyczy tylko i wyłącznie pracy w określonych branżach gospodarki, które można znaleźć na stronie ISAP – Internetowym Systemie Aktów Prawnych
• dotyczy wszystkich cudzoziemców 
• w ramach jednego, ważnego zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec może wykonywać pracę wskazaną przez pracodawcę we wniosku do PUP oraz inne prace sezonowe
• samo zezwolenie na pracę sezonową nie jest umową o pracę czy umową zlecenia/umową o dzieło, stosowny dokument musi zostać zawarty między pracodawcą a pracownikiem
• w ramach ważnego zezwolenia na prace sezonową pracownik może wykonywać pracę inną niż sezonowa do maksymalnie 30 dni
• pracodawca może ubiegać się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową po upływie 9 miesięcy