Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Praca tymczasowa – zalety i ograniczenia dla pracowników i pracodawców

Elastyczna forma pracy ma dużo zalet dla pracodawców i pracowników. Jakie wiążą się z nią zalety i ograniczenia?

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownicy tymczasowi to osoby zatrudniane przez agencje pracy tymczasowej, którzy wykonują zadania na rzecz tak zwanego pracodawcy użytkownika. Dla wielu osób to atrakcyjna alternatywa pracy etatowej, pozwalająca nabrać doświadczenia na różnych stanowiskach. Praca tymczasowa ma jednak także swoje wady.

Praca tymczasowa – zakazy i ograniczenia:

Dla pracownika:
 
Dużą wadą takiej formy pracy dla pracownika jest brak stałości zatrudnienia i pewności, że znajdzie się szybko kolejną firmę. To także problematyczne, np. w przypadku ubiegania się o kredyt, czy o kartę tymczasowego pobytu, ponieważ będzie wydawana maksymalnie na okres 18 miesięcy.

Limit zatrudnienia pracowników tymczasowych to ograniczenie i dla pracownika, i dla pracodawcy. Można wykonywać pracę dla jednej firmy maksymalnie przez 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, a gdy zatrudniana przez agencję osoba kierowana jest na miejsce nieobecnego pracownika stałego, maksymalnie przez 36 miesięcy. Nie ma tutaj znaczenia, z ilu agencji korzysta pracownik. Jeśli zmieni on pośrednika i podpisze umowę z inną agencją, okres zatrudnienia u danego pracodawcy nie może być dłuższy.
 
Dla pracodawcy:

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to dla pracodawców możliwość redukcji kosztów – nie muszą bowiem nawiązywać stosunku pracy, a większość ciążących na nich obowiązków przejmuje agencja. By jednak przedsiębiorcy nie nadużywali krótkoterminowych umów, wprowadzono ograniczenia prawne.

Zgodnie z art. 8. Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608) nie można powierzać prac szczególnie niebezpiecznych ani wymagających uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Niedopuszczalna jest także sytuacja zastępowania strajkujących pracowników stałych tymczasowymi. Także jeśli firma w ciągu ostatnich 3 miesięcy zwolniła osobę zatrudnioną na stałe z przyczyn od niej niezależnych, nie może na jej miejsce przyjąć pracownika z agencji.Kolejne obostrzenie, które chroni prawa pracowników dotyczy warunków pracy. Ci zatrudnieni tymczasowo nie powinni być traktowani mniej korzystnie niż stali pracownicy na tym samym stanowisku. Jeśli ta zasada zostanie naruszona, zatrudniona na krótki okres osoba może domagać się odszkodowania od agencji, a ta ma prawo żądać zwrotu od firmy.

Zgodnie z ustawą, pracodawca nie może być także pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy.