Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Koronawirus a prawo pracy

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołujący chorobe COVID-19 zmusza podejmować kroki przez państwo, pracodawców oraz pracowników. W dniu 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zostały zamknięte wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki, żeby dzieci i młodzież pozostawała w domu, z kolei pracodawcy wysyłają pracowników do pracy zdalnej, tam gdzie jest to możliwe.


Jakie zmiany zostały wprowadzone w stosunku do pracowników a pracodawców?

Praca zdalna

Zgodnie z ustawy koronowirusowej pracodawca został uprawniony do wprowadzenia pracy zdalnej w związku z zagrożeniem koronawirusem. To jest ogólnym uprawieniem do wszystkich pracowników, jednak decyzja o pracy w domu leży po stronie pracodawcy, a nie pracowników. 

Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek chronienia zdrowia i życia zatrudnionych osób (poprzez zapewnienie higienicznych warunków pracy).  Nie można wykluczyć niedopuszczenia do pracy osób, u których są uzasadnione wątpliwości co do ich stanu zdrowia, dlatego że jeden chory pracownik może spowodować ryzyko choroby u innych. W takim wypadku stan zdrowia pracownika powinien zostać możliwie pilnie potwierdzony przez lekarza. Pracownicy, którzy mają objawy zakażenia, naturalnie wykorzystują zwolnienie lekarskie i otrzymują wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z ustawą koronawirusową, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Oczywiście bezsprzeczne jest otrzymywanie zasiłku na dzieci chore.