Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Koronawirus: jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Кozprzestrzenianie się wirusa powoduje zwiększenie zainteresowania, jak zadbać o bezpieczeństwo zespołu i jednocześnie nie dopuścić hamowania pracy? 

Co z tymi pracownikami, których rodzaj pracy uniemożliwia wykonania jej z domu, jak np. pracownicy produkcji? 

Praca zmianowa

Rozsądnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie pracy zmianowej, dzięki której będzie możliwość zmniejszenia skupisk ludzi w jednym miejscu oraz utrzymania zaleconej odległości(1,5-2 metry) pomiędzy pracownikami. 

Dodatkowe procedury higieniczne 

Niezbędnym jest zapewnienie pracownikom środków higieny osobistej, oraz ważność zwrócenia uwagi na utrzymywanie sterylności oraz higieny na stanowiskach pracy oraz miejsc, w których często przebywają. 

Należy przekazać pracownikom żele antybakteryjne oraz rękawiczki ta maski ochronne. Warto również wydrukować zalecenia ta wytyczne przy koronawirusie oraz umieścić ich na widocznych miejscach. 

Zmiana zwyczajów

Aby organiczyć wyjścia pracowników na przerwy obiadowe oraz nie dopuścić zgromadzeńia osób, należy ustalić harmonogram przerw na lunch. 

Mierzenie temperatury 

Bardzo trafnym działaniem profilaktycznym będzie mierzenie tempretury przynajmniej raz dziennie przed wejściem do pracy. Przy temperaturze podwyższonej należy odesłać pracownika do domu. 

Szczera komunkicja

W tym trudnym okresie warto zadbać nie tylko o fizycznym zdrowiu pracowników, ale także o psychicznym, ponieważ wielu z nich czują niepokój oraz strach przed utratą pracy. Warto systematycznie komunikować się z pracownikami, informować ich o sytuacji z firmie, nie ukrywając prawdy.