Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Błędy najczęściej popełniane przez pracodawców w procedurze legalizacyjnej

Niżej przedstawiono krótką listę błędów, z którymi najczęściej spotykają się pracodawce, chcąc zatrudnić i legalizować cudzoziemca. 

1. Zignorowanie terminów – złożenie wniosku o pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy po upływie ważności wizy cudzoziemca, po wykorzystaniu przez niego maksymalnej liczby dni w ruchu bezwizowym lub wygaśnięciu innych dokumentów legalizacyjnych. Należy pamiętać, że cudzoziemiec, wykonujący prace na terenie Polski musi mieć równocześnie tytuł pobytowy. Samo zezwolenie czy oświadczenie nie jest uprawieniem obcokrajowca do przebywania w Polsce. 

2. Zatrudnienie pracownika, który ma zezwolenie lub kartę pobytu wydaną na pracę u innego pracodawcy – w Polsce zezwolenia na pracę i oświadczenia wydawane są na pracę u konkretnego pracodawcy, więc przy rozpoczęciem pracy u innego pracodawcy dokumenty legalizacyjne trzeba wymieniać. 

3. Zmiana zakresu obowiązków, stanowiska pracy lub innych warunków zatrudniania cudzoziemca – zezwolenia w Polsce wydawane są na pracę na konkretnych warunkach (wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i stanowisko)

4. Brak umowy z cudzoziemcem – samo zezwolenie na pracę/oświadczenie nie jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w firmie, musisz podpisać z pracownikiem umowę zlecenia/umowę o pracę  w zależności od tego, jak określono w zezwoleniu/oświadczeniu.

5. Dopuszczenie cudzoziemca do pracy w momencie oczekiwania na zezwolenie/oświadczenie/kartę pobytu – niestety procedury legalizacyjne w Polsce  trwają bardzo długo, jednak sam fakt złożenia wniosku nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy. Trzeba cierpliwie czekać na decyzję urzędu, tylko w niektórych sytuacjach obcokrajowiec może pracować w toku procedury.

6. Rezygnacja zgłoszenia do odpowiedniego urzędu informacji o podjęciu lub zakończeniu pracy cudzoziemca w firmie. Terminy administracyjne to odpowiednio 7 dni w przypadku oświadczenia (PUP) oraz 15 dni w przypadku zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę (urząd wojewódzki).